اخبار

بازدید فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از امکانات و توانمندیهای شرکت رشد صنعت نیرو

بازدید فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از امکانات و توانمندیهای شرکت رشد صنعت نیرو

اخبار آبان ۱, ۱۳۹۹
بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت رشد صنعت نیرو

بازدید معاون وزیر صنعت از شرکت رشد صنعت نیرو

اخبار آبان ۱, ۱۳۹۹
معرفی شرکت رشد صنعت نیرو در برنامه نیاز روز در شبکه پنج

معرفی شرکت رشد صنعت نیرو در برنامه نیاز روز در شبکه پنج

اخبار آبان ۱, ۱۳۹۹
رونمایی استاندار البرز از پمپ گل صنعت حفاری در شرکت رشد صنعت نیرو

رونمایی استاندار البرز از پمپ گل صنعت حفاری در شرکت رشد صنعت نیرو

اخبار آبان ۱, ۱۳۹۹
رونمایی استاندار البرز از تراکشن موتورهای حفاری ساخته شده در شرکت رشد صنعت نیرو

رونمایی استاندار البرز از تراکشن موتورهای حفاری ساخته شده در شرکت رشد صنعت نیرو

اخبار آبان ۱, ۱۳۹۹
برنامه مستند نسیم دانش و معرفی شرکت رشد صنعت نیرو سازنده الکتروموتور های صنعتی

برنامه مستند نسیم دانش و معرفی شرکت رشد صنعت نیرو سازنده الکتروموتور های صنعتی

اخبار آبان ۱, ۱۳۹۹
شرکت رشد صنعت نیرو را بیشتر بشناسیم

شرکت رشد صنعت نیرو را بیشتر بشناسیم

اخبار آذر ۱, ۱۳۹۵
تولید الکتروموتور فشار قوی برای اولین بار در پارک علم و فناوری استان قزوین

تولید الکتروموتور فشار قوی برای اولین بار در پارک علم و فناوری استان قزوین

اخبار شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
الکتروموتور فشارقوی ضد انفجار با کلاس حفاظتی Ex d برای اولین بار در کشور تولید شد.

الکتروموتور فشارقوی ضد انفجار با کلاس حفاظتی Ex d برای اولین بار در کشور تولید شد.

اخبار شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
تولید الکترو موتور فشار قوی ضد انفجار

تولید الکترو موتور فشار قوی ضد انفجار

اخبار شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
ساخت موتور ۲٫۲ مگاوات آسیابهای واحد گندله سازی توسط سازندگان داخلی

ساخت موتور ۲٫۲ مگاوات آسیابهای واحد گندله سازی توسط سازندگان داخلی

اخبار شهریور ۲۴, ۱۳۹۵