الکترو موتور های جریان متناوب AC

Asynchronous Squirrel Cage نوع الکتروموتور
۱۶۰kW Up to 1000kW محدوده توان
۳ – ۳/۳ – ۶ – ۶/۳ – ۶/۶ - ۱۱ ولتاژ ( کیلو ولت )
۵۰ Hz فرکانس نامی
۲ Pole – ۴Pole – ۶ Pole تعداد قطب
IP 55 حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس
F/B کلاس عایقی
S1 سرویس فاکتور
-۲۰ to +55 ˚C دمای محیط
IMB3 – IMV1 – IMB35 روشهای نصب
Y نحوه اتصال
Space Heater
Winding RTD
Bearing RTD
ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
IEC 60034 استاندارد

مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC411

الکتروموتور IC411

امکان سفارشی سازی و تغییر در مشخصات استاندارد بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.

مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC511

الکتروموتور IC511

امکان سفارشی سازی و تغییر در مشخصات استاندارد بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.

Asynchronous Squirrel Cage
Asynchronous Wounded Rotor
نوع الکتروموتور
۵۰۰kW Up to 5000kW محدوده توان
۳ – ۳/۳ – ۶ – ۶/۳ – ۶/۶ - ۱۱ ولتاژ ( کیلو ولت )
۵۰ Hz فرکانس نامی
۲Pole – ۴Pole – ۶ Pole – ۸ Pole تعداد قطب
IP 55 حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس
F/B کلاس عایقی
S1 سرویس فاکتور
-۲۰ to +55 ˚C دمای محیط
IMB3 – IMV1 روشهای نصب
Y نحوه اتصال
Space Heater
Winding RTD
Bearing RTD
Vibration Sensor
ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
IEC 60034 استاندارد
Asynchronous Squirrel Cage
Asynchronous Wounded Rotor
نوع الکتروموتور
۵۰۰kW Up to 10000kW محدوده توان
۳ – ۳/۳ – ۶ – ۶/۳ – ۶/۶ - ۱۱ ولتاژ ( کیلو ولت )
۵۰ Hz فرکانس نامی
۲Pole – ۴Pole – ۶ Pole – ۸ Pole تعداد قطب
IP 55 حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس
F/B کلاس عایقی
S1 سرویس فاکتور
-۲۰ to +55 ˚C دمای محیط
IMB3 – IMV1 روشهای نصب
Y نحوه اتصال
Space Heater
Winding RTD
Bearing RTD
Vibration Sensor
ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
IEC 60034 استاندارد

مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC611

الکتروموتور IC611

برای دیدن الکتروموتور های DC اینجا کلیک کنید.