کارخانه

آدرس :شهرک صنعتی هشتگرد ، فاز دوم ، خیابان سیزدهم . کارخانه رشد صنعت نیرو

ایمیل : factory@roshdsanatniroo.com

تلفن : ۰۷ ۶۱ ۲۲ ۴۴ ۰۲۶

فکس : ۶۰ ۰۲ ۲۲ ۴۴ ۰۲۶

ایمیل : headoffice@roshdsanatniroo.com

تلفن :  ۸۱ ۰۹ ۰۰ ۴۸ ۰۲۱

فکس : ۹۲ ۴۸ ۴۲ ۴۴ ۰۲۱

با ما در تماس باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید